Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας πληθυσμών μουχρίτσας (Echinochloa) και της ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS
Authors: Νικολέτα Ι. Καλίτσου
Publication: 2015
Pests: Echinochloa oryzicola
Substances: imazamox, penoxsulam, bispyribac-sodium


Resistance mechanism: acetolactate synthase mediated resistance - BIOCHEMICAL ASSAY: acetolactate synthase inhibition assay
ENZYME SUBSTRATE: potassium phosphate     
POPULATIONYEARENZYME ACTIVITYUNITSPERCENTAGES
P1 2012 229.0 optical density per mg protein
P5 2012 129.0 optical density per mg protein
P6 2012 247.0 optical density per mg protein
P1 2012 115.0 optical density per mg protein
P5 2012 130.0 optical density per mg protein
P6 2012 778.0 optical density per mg protein
P1 2012 6.79 optical density per mg protein
P5 2012 3.89 optical density per mg protein
P6 2012 1.81 optical density per mg protein
P1 2012 6.82 optical density per mg protein
P5 2012 6.54 optical density per mg protein
P6 2012 1.77 optical density per mg proteinVersion 0.28.020817-alpha
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
espa
Location
Substance
Pest
Searching ...